Igår

Axel N. Hansson startade byggnadsverksamheten på 1920-talet. Efter hand tog sönerna Nils och Folke Hansson över och fortsatte att driva rörelsen. I dag drivs den av 3:e generationen.

Från att från början varit byggnation av villor och liknande åt privatpersoner har verksamheten över tid breddats till den kompletta byggresurs som bedrivs idag.