Kontakt

       Växel: 0304-67 86 90                                          

HUS

Arbetschef Hus Göteborg
Janne Andersson
janne.andersson(a)hansson-soner.se
031-333 88 90

Arbetschef Hus Bohuslän
Morten Eriksen
morten.eriksen(a)hansson-soner.se
0304-67 86 98

INDUSTRI

Arbetschef Industri /Petrokemi
Christian Russberg
christian.russberg(a)hansson-soner.se
0304-67 86 97

MARK-/ANLÄGGNING

Arbetschef Mark-/Anläggning
Christian Russberg
christian.russberg(a)hansson-soner.se
0304-67 86 97

GEMENSAMMA FUNKTIONER

Inköpschef
Sören Bohlin
soren.bohlin(a)hansson-soner.se
0304-67 86 99

Kalkylchef
Bruno Zommers
bruno.zommers(a)hansson-soner.se
0304-67 86 94

ADMINISTRATION

Frågor kring leverantörsfakturor
ekonomiassistent(a)hansson-soner.se
0304-67 86 90
Se utförlig information under flik ”FÖR VÅRA LEVERANTÖRER”

Övriga frågor
info(a)hansson-soner.se
0304-67 86 90

Ekonomichef
Erika Nilsson
erika.nilsson(a)hansson-soner.se
0304-67 86 81

KMA Ansvarig
Erika Nilsson
erika.nilsson(a)hansson-soner.se

VD
Pär Ola Måneskiöld
p-o.maneskiold(a)hansson-soner.se
0304-67 86 92