Vidareutbildning

Om du har ambitioner att utvecklas kan du ansöka om att vidareutbildas hos oss. Vi breddar din yrkeskompetens och kan även erbjuda utbildning till tjänstemannakompetens.
För dig som tjänsteman fortbildas du efter de behov som uppstår, och enligt utbildningsplan.