2020-07-10 Muddring Stenungsund

Så här såg det ut i Stenungsund i vintras, då vi på Hansson  & Söner som bäst höll på med förstärkning av befintlig kaj. I April blev vi klara med förstärkningsarbetena och även ett trädäck som beställdes extra. Under hösten … Läs mer

2020-06-15 Hjuvik Gulan

Vårt projekt Brf Gulan är en totalentreprenad åt en privat beställare om 11 st lägenheter. Adressen är Hjuviks bryggväg och projektet hade byggstart i mars 2020 och ska stå färdigt februari 2021.