2021-04-12 Guldpennan Uddevalla

Nu har vi haft första besiktningen på Kv Guldpennan i Uddevalla. Inflyttningen närmar sig med stormsteg och det är vår förhoppning att insatsen som alla inblandade har lagt ned under resan kommer generera många nöjda bostadsköpare och vår beställare.

2021-02-17 Vattenledning

I samband med en driftstörning i går kl. 15.30 tidigarelades en planerad inkoppling. Vi påbörjade omgående arbetet med att koppla in den nya ledningen som redan låg klar på plats med all tillgänglig personal. Tack vare att all personal ställde … Läs mer

2021-02-04 Vattenledning

Djupt inne i en skog, någonstans i Sverige jobbar Hansson & Söner med underentreprenörer för stabil infrastruktur. Varje dag innebär nya utmaningar och nya möjligheter. Här svetsas ny vattenledning av vår underentreprenör Quickpipe.